پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه المهدی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کلاک نو

1 تلفن:

026 32304605

026 32302130

2 فکس:

-

3 سامانه پیامکی:

982100032316833

4 وبمیل:

_info@sq-almahdi.ir_

5 آدرس:

کرج، کلاک نو، ایستگاه شهرداری، خیابان شهید ولدی، پلاک 45